Komitet naukowy
/ scientific committee

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji,
Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Dr n. med. Michał Borys
Przewodniczący Oddziału Roztoczańskiego PTAiIT,
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Katedra i Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka
Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

Dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Klinicznym Oddziałem Dziecięcym UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Marek Gierlotka
Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM
w Szczecinie

Dr hab. n. med. Mariusz Piechota
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Łodzi

Dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Klinika Kardiologii UM w Białymstoku

Dr n. med. Paweł Piwowarczyk
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Patronat

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziały Roztoczański, Świętokrzyski, Łódzki, Warmińsko-Mazurski Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie