Opłaty / charges

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

  Rejestracja i wpłata do
  28.02.2019 31.03.2018 30.04.2018
Uczestnicy, członkowie PTAiIT 600 PLN 800 PLN 1 000 PLN
Pozostali uczestnicy nie będący członkami PTAiIT 800 PLN 1 000 PLN 1 200 PLN
Rezydenci 400 PLN 600 PLN 800 PLN
Impreza towarzysząca - koncert zespołu AUTENTIKOS 10 PLN

Koncert zespołu Autentikos nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani z funduszy firm medycznych.
Koncert opłacany jest odrębnie przez uczestników wydarzenia.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie podczas konferencji (lunch w dniu 18 maja, dwie kolacje w dniach 17 i 18 maja oraz przerwy kawowe)
  • certyfikat uczestnictwa
  • dostęp do utrwalonych cyfrowo treści

ZAKWATEROWANIE

Za pośrednictwem organizatora, podczas procesu rejestracji, można dokonać rezerwacji hotelowej.

Miejsce Opłata
Hotel Uroczysko 4*
Miejsce w pokoju 2-osobowym (2 doby, 17-19 maja 2019)
400 PLN
Hotel Echo 3*
Miejsce w pokoju 2-osobowym (2 doby, 17-19 maja 2019)
300 PLN
Hotel Przedwiośnie 2*
Miejsce w pokoju 2-osobowym (2 doby, 17-19 maja 2019)
Hotel zlokalizowany 6 km od Hotelu Uroczysko - Organizatorzy zapewniają transfer między obiektami.
300 PLN

UWAGA! Wszystkie pokoje są dwuosobowe. Przy rejestracji można podać preferowanego współlokatora. W innym wypadku, współlokator tej samej płci zostanie przydzielony do pokoju losowo.

Finansowanie programu fakultatywnego, który odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r. nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Spotkania są finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niefarmaceutycznych.

PŁATNOŚĆ

Opłaty należy wpłacać na konto:
Med Space s.c.
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 712-329-33-16

Nr konta: mBank S.A. 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Z dopiskiem: „imię i nazwisko, Cedzyna 2019”

Warunki wycofania zgłoszenia:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres: jagoda.koszko@med-space.pl.
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów