Program / programme

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

11:15 - 12:00
Obiad
12:00 - 13:15
SESJA I
PŁYNOTERAPIA
Moderator: dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Różnice pomiędzy płynami infuzyjnymi
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SID i fizykochemia
dr n. med. Piotr Nowakowski
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. w Warszawie

Płynoterapia w urazach
dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Płynoterapia w neurochirurgii wg wytycznych ESICM
dr n. med. Beata Rzewuska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
13:15 - 14:15
SESJA II
ANESTEZJA REGIONALNA
Moderator: dr n. med. Michał Borys

Blokady przedziałowe
dr n. med. Michał Borys
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znieczulenie regionalne do wymiany stawu kolanowego
dr Michał Domagała
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nowe blokady regionalne
dr n. med. Radosław Marciniak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
14:15 - 14:45
Przerwa kawowa
14:45 - 15:45
SESJA III
BÓL I DELIRIUM W OAIIT
Moderator: prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

Delirium w OAiIT
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rola psychiatry w leczeniu bólu
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
15:45 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:30
SESJA IV
SEKCJA INTENSYWNEJ TERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII
Moderator: dr hab. n. med. Marek Gierlotka, dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

Zintegrowana pomoc w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia
dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak, dr Maciej Urlik
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Echokardiografia w stanach zagrożenia życia
dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska, dr Monika Gil-Klimek
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wybrane aspekty farmakoterapii ostrej niewydolnosci serca
dr n. med. Agata Duszańska, dr Osama Alghussein
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
17:30 - 17:45
Przerwa kawowa
17:45 - 18:45
SESJA V
ERAS
Moderator: prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie kardiochirurga
dr Bogusław Gawęda
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie anestezjologa
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka
Uniwersytet Rzeszowski

Co nowego w protokole ERAS?
dr n. med. Maciej Matłok
Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA w Rzeszowie
20:30
Kolacja
8:30 - 9:00
Śniadanie
9:00 - 11:20
SESJA VI
ZAKAŻENIA W OIT
Moderator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Antibiotic stewardship
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Ograniczenia echinokandyn
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Patogeny wielooporne (MDR) w OIT
dr n. med. Agnieszka Żukowska
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Adaptywne zmiany zasad antybiotykoterapii empirycznej w OIT. Jak unikać lekooporności?
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

CYTOSORB
prof. Zsolt Molnar
University of Szeged, Hungary

Rola prokalcytoniny w zarządzaniu antybiotykoterapią
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pacjent z gorączką neutropeniczną – co lekarz intensywista powinien wiedzieć?
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
11:20 - 11:50
Przerwa kawowa
11:50 - 12:35
SESJA VII
WSPÓŁPRACA ANESTEZJOLOGA I CHIRURGA W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM.
CZY MOŻNA ZROBIĆ TO LEPIEJ?
sesja pod patronatem MSD
Moderator: dr n. med. Marcin Możański

Deep neuromuscular blockade considerations
prof. Bela Fulesdi
University of Debrecen, Hungary

Non-intubated anesthesia for lung surgery – a case study
prof. Zsolt Molnar
University of Szeged, Hungary

Współpraca anestezjologa i chirurga w okresie okołooperacyjnym, doświadczenia własne-panel dyskusyjny
dr n. med. Marcin Możański, dr n. med. Piotr Kowalewski
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
12:35 - 14:05
SESJA VIII
sesja pod patronatem Baxter
Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

Optymalizacja opieki nad pacjentem w kontekście znieczulenia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowe wytyczne żywienia pozajelitowego w ICU
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

CRRT w OIT
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Płynoterapia okołooperacyjna
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14:05 - 15:00
Obiad
15:00 - 15:30
SESJA IX
Gość Specjalny
Low energy and minimally invasive ventilation
prof. Dietmar Enk
University Hospital in Münster
15:30 - 16:55
SESJA X
Moderator: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

Leczenie moczopędne u pacjenta na oddziale intensywnej terapii
dr hab. n. med. Piotr Rozentryt
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Niewydolność wątroby na OIT
dr Agata Andrzejewska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

Powikłania CRRT
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
16:55 - 18:20
SESJA XI
ŻYWIENIE KLINICZNE – SESJA POLSPEN
Moderator: prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Nowe wytyczne ESPEN dla OIT
dr Kinga Szczepanek
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Kontrowersje w wytycznych żywieniowych pacjentów w OIT
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Rola białka na OIT
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Suplementacja witamin u krytycznie chorych
dr n. med. Tomasz Czarnik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
20:00
Kolacja
8:00 - 9:00
Śniadanie
9:00 - 9:40
SESJA XII
TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO
Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

Metody przedłużenia bezpiecznego czasu zabezpieczenia dróg oddechowych – oksygenacja w trakcie intubacji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie
9:40 - 10:40
SESJA XIII
WYBRANE METODY WSPOMAGANIA WYMIANY GAZOWEJ
Moderator: dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

Słownik trudnych pojęć związanych z wentylacją mechaniczną
mgr inż. Jarosław Traczyk
Medtronic

ECCO2R – doświadczenia własne
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

VV-ECMO – doświadczenia własne
dr n. med. Michał Borys
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
10:40 - 12:00
SESJA XIV
KORZYSTANIE Z EBM W PODEJMOWANIU DECYZJI KLINICZNYCH
Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

Jak powstają wytyczne kliniczne?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Współpraca anestezjologa i chirurga na przykładzie EBM
dr n. med. Paweł Piwowarczyk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Powikłania po blokadach regionalnych
dr Elżbieta Rypulak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Cewnikowanie tętnicy pachowej z dostępu podobojczykowego w OIT
dr n. med. Ryszard Gawda
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:30
SESJA XV
JAKOŚĆ W OAIIT
Moderator: prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny


Quality management in modern anaesthesia. From quality measurement through routine data to the peer review: time axis of quality improvement
prof. Jochen Strauss
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

Quality management in modern anaesthesia. Morbidity & Mortality Conference: a tool for improving the quality and safety of patient care
dr n. med. Sebastian Kazimierczak
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

Quality management in modern anaesthesia. Simulation training and crew resource management: Human factors and systematic risk management training
dr n. med. Małgorzata Schram
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

Jakość intensywnej terapii w OAiIT w Polsce
dr hab. n. med. Mariusz Piechota
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi

Certyfikacja nabywania umiejętności w zakresie echokardiografii przez anestezjologów
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstępny audyt leczenia w oddziałach intensywnej terapii w Małopolsce
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
14:30 - 15:30
Obiad
PROGRAM FAKULTATYWNY
Koncert zespołu AUTENTIKOS
18 maja, godz. 21:00

AUTENTICOS

Koncert zespołu Autentikos nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani z funduszy firm medycznych. Koncert opłacany jest odrębnie przez uczestników wydarzenia.

Pobierz program:
pobierz >