Rejestracja

Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc.

Wypełnienie niniejszego formularza zapewnia rezerwację miejsca na konferencji. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez wniesienie opłaty rejestracyjnej w ciągu 10 dni od wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie opłata, nastąpi anulacja rezerwacji.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI DOKONANIA OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI.

W przypadku problemów i pytań związanych z rejestracją, prosimy o kontakt z organizatorem:
Jagoda Koszko
+48 570 700 537
jagoda.koszko@med-space.pl


Rejestracja zakończona.

Liczba miejsc została wyczerpana. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Organizatorem.


Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211).