Warsztaty / workshops

Zapisy na warsztaty rozpoczną się 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.00 i potrwają do wyczerpania limitów miejsc.

Zapisów można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Udział w warsztatach jest płatny. Opłaty za warsztaty należy dokonać do 30 kwietnia 2019 na podany poniżej numer rachunku bankowego. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dane do przelewu:
Med Space s.c.
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 712-329-33-16

Nr konta: mBank S.A. 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Z dopiskiem: „imię i nazwisko, warsztaty Cedzyna 2019”


WARSZTAT NR 1

WAIT

17 maja 2019 r., 9.30 – 12.45

GRUPA I - 25 osób
9.30-11.00 - Kalorymetria pośrednia - wykorzystanie na oddziale intensywnej terapii (dr n. med. Robert Włodarski)
11.15-12.45 - Optymalizacja hemodynamiczna w BO - dla kogo i po co? (dr Bartosz Kudliński)

GRUPA II - maks. 25 osób
9.30-11.00 - Optymalizacja hemodynamiczna w BO - dla kogo i po co? (dr Bartosz Kudliński)
11.15-12.45 - Kalorymetria pośrednia - wykorzystanie na oddziale intensywnej terapii (dr n. med. Robert Włodarski)

Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata kaucji w wysokości 100 zł na konto Organizatora. Pieniądze zostaną zwrócone uczestnikom, którzy wezmą udział w warsztatach po ich zakończeniu w recepcji konferencyjnej.

MindrayBiameditekf


WARSZTAT NR 2

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ANESTEZJOLOGII REGIONALNEJ

17 maja 2019 r., 16.00–18.00

GRUPA I - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
16.30–17.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
17.00–17.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
17.30–18.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)

GRUPA II - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
16.30–17.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
17.00–17.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
17.30–18.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)

GRUPA III - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
16.30–17.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
17.00–17.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
17.30–18.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)

GRUPA IV - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
16.30–17.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
17.00–17.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
17.30–18.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)

Udział w warsztatach jest płatny.
Koszt wynosi 50 zł – do zapłaty na konto Organizatora lub w recepcji konferencyjnej.


B Braun Molteni Farmaceutici
MSMedicalGSU


WARSZTAT NR 3

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ANESTEZJOLOGII REGIONALNEJ

18 maja 2019 r., 16.00–18.00

GRUPA I - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
16.30–17.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
17.00–17.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
17.30–18.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)

GRUPA II - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
16.30–17.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
17.00–17.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
17.30–18.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)

GRUPA III - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)
16.30–17.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
17.00–17.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
17.30–18.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)

GRUPA IV - 4 osoby
16.00–16.30 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny górnej (dr Luay Al-Qadi)
16.30–17.00 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie klatki piersiowej (dr Radosław Marciniak)
17.00–17.30 - Wybrane blokady powięziowe w obrębie brzucha (dr Michał Borys)
17.30–18.00 - Wybrane blokady przewodowe w obrębie kończyny dolnej (dr Paweł Pietraszek)

Udział w warsztatach jest płatny.
Koszt wynosi 50 zł – do zapłaty na konto Organizatora lub w recepcji konferencyjnej.


B Braun Molteni Farmaceutici
MSMedicalGSU


WARSZTAT NR 4

HEMODYNAMICZNA OCENA STANU PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM ULTRASONOGRAFII

18 maja 2019 r., 11.00–11.30

Maksymalna liczba uczestników 12 osób.

Warsztaty bezpłatne - odbędą się na stoisku MS Medical.

MSMedicalGSU


WARSZTAT NR 5

GASTRIC ULTRASOUND

18 maja 2019 r., 15.30–16.00

Maksymalna liczba uczestników 12 osób.

Warsztaty bezpłatne - odbędą się na stoisku MS Medical.

MSMedicalGSU


WARSZTAT NR 6

WARSZTATY HEMODYNAMIKA I PŁYNOTERAPIA

17 maja 2019 r., 13.30–16.30

dr Bartosz Kudliński, dr Marcin Ligowski

Maksymalna liczba uczestników 30 osób.

Baxter


WARSZTAT NR 7

OCENA SATURACJI W OPUSZCE ŻYŁY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ (SJVO2) JAKO ELEMENT NEUROMONITOROWANIA W INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH I DZIECI

17 maja 2019 r.

dr hab. n. med. Cezary Pakulski

Plan warsztatów:
1) Anatomia i fizjologia monitorowania SjvO2
2) Technika zakładania cewnika naczyniowego do opuszki żyły szyjnej wewnętrznej
3) Ocena i interpretacja kliniczna wyników
4) Wskazania i ograniczenia

GRUPA I - 25 osób
godz. 15.00 – 16.15

GRUPA II - 25 osób
godz. 18.15 - 19.30

Warsztaty bezpłatne.


WARSZTAT NR 8

ARROW®PICC CEWNIK CENTRALNY Z DOSTEPU OBWODOWEGO - ALTERNATYWA DLA CEWNIKÓW CENTRALNYCH

Agnieszka Wyderka

Plan warsztatów:
1) Część teoretyczna:
- wybór urządzenia
- rodzaje urządzeń dostępu naczyniowego
- anatomia i fizjologia
- USG i wybór żył
- przygotowanie do wprowadzenia
- wprowadzenie
- komplikacje
- opieka i utrzymanie
2) Cześć praktyczna: implementacja PICC pod kontrolą USG

GRUPA I - 10 osób
17 maja 2019 r., godz. 14.00 – 17.00

GRUPA II - 10 osób
18 maja 2019 r., godz. 11.00 – 14.00

Udział w warsztatach jest płatny.
Koszt wynosi 50 zł – do zapłaty na konto Organizatora lub w recepcji konferencyjnej.


Teleflex


WARSZTAT NR 9

System XENIOS® do pozaustrojowej wymiany gazów (ECCO2R/ECMO) dedykowany dla intensywnej terapii

Maciej Jama, Hanna Krukowska-Sitek

GRUPA I - 10 osób
17 maja 2019 r., godz. 17.20 – 18.50

GRUPA II - 10 osób
18 maja 2019 r., godz. 12.30 – 14.00

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Fresenius


Zapisy

Dane uczestnika:
Warsztaty:
Warsztaty WAIT
17 maja 2019 r., 9.30–12.45
ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ANESTEZJOLOGII REGIONALNEJ
17 maja 2019 r., 16.00–18.00
ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ANESTEZJOLOGII REGIONALNEJ
18 maja 2019 r., 16.00–18.00
HEMODYNAMICZNA OCENA STANU PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM ULTRASONOGRAFII
GASTRIC ULTRASOUND
WARSZTATY HEMODYNAMIKA I PŁYNOTERAPIA
OCENA SATURACJI W OPUSZCE ŻYŁY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ (SJVO2) JAKO ELEMENT NEUROMONITOROWANIA W INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH I DZIECI
17 maja 2019 r.
ARROW®PICC CEWNIK CENTRALNY Z DOSTEPU OBWODOWEGO - ALTERNATYWA DLA CEWNIKÓW CENTRALNYCH
SYSTEM XENIOS® DO POZAUSTROJOWEJ WYMIANY GAZÓW (ECCO2R/ECMO) DEDYKOWANY DLA INTENSYWNEJ TERAPII

Opłata łącznie: 0 PLN